Phân bón VIA BONG – RA BÔNG CỰC MẠNH

Giá: Liên hệ

Phân bón ra hoa Via BONG là hợp chất ức chế ra hoa đặc biệt với hàm lượng công thức chuẩn giúp ra hoa hiệu quả cao, sản phẩm được chọn lựa nhiều để xử lý ra hoa nghịch vụ trên nhiều loại cây trồng. Via BONG giúp tạo mầm hoa nhanh, ức chế ra hoa mạnh, thúc hoa ra đồng loạt, chống ra hoa cách niên.