LÂN 98 – CHUYÊN GIA XỬ LÝ RA HOA NGHỊCH VỤ

Giá: Liên hệ

Phân bón Ra Hoa Lân 98  là sản phẩm có lượng Lân tinh khiết cao đem lại nhiều công dụng cực nhanh cho việc làm già lá, tạo mầm hoa của cây trồng, đặc biệt lân 98 đem lại lợi ích tuyệt vời trong việc xử lý ra hoa nghịch vụ ở thực vật.