Phân kích rễ VI AUXIN 3M– Ra Rễ Mau – Mập – Mạnh

130,000

 

– CHUYÊN GIA RA RỄ CỰC MẠNH

-DƯỠNG RỄ MẬP MẠNH

CẢI TẠO ĐẤT – GIẢI ĐỘC

– PHỤC HỒI CÂY XANH TỐT

Phân kích rễ VI AUXIN 3M– Ra Rễ Mau – Mập – Mạnh

130,000