Phân bón VIA5-PHINO Phì trái nhanh- Nở trái mạnh

Giá: Liên hệ

NỞ TRÁI NHANH – PHÌ TRÁI MẠNH

NỞ TRÁI CHIỀU NGANG – TO NẶNG TRÁI

CHỐNG BÓ TRÁI – CHỐNG CHAI TRÁI – RỤNG TRÁI

TO TRÁI ĐẸP – CÂY XANH TỐT – RA RỄ NHIỀU