TRICOVIA – Chế phẩm nấm đối kháng Trichoderma

Giá: Liên hệ

Chế Phẩm nấm Vi Sinh TRICOVIA là chế phẩm vi sinh nhiều chủng nấm như – Trichoderma, Pseudomonas, Bacillus, có công dụng ngăn chặn nhiều loại nấm bệnh gây hai cho cây trồng,