Phân bón Viamino – Dưỡng chất đa năng

Giá: Liên hệ

Thúc đẩy quá trình phân hóa mầm hoa, tăng quá trình đậu trái.

ViAmino giúp chống rụng trái non, giúp trái lớn nhanh.

– Giúp chồi mau thuần thục, dễ ra hoa, thúc đẩy quá trình trái chín sớm và chín đồng loạt.