PHÂN BÓN TO TRÁI-VIA5

Giá: Liên hệ

Phân Bón TO TRÁI VIA5  giúp trái lớn nhanh, nở trái chiều ngang mạnh, to nặng trái, màu sắc đẹp và năng suất cao

Sản phẩm chất lượng dinh dưỡng dạng ion dễ hấp thu, tác động vào trái nhanh chóng & mang lại hiệu quả khác biệt sau 5 ngày sử dụng.