PHÂN BÓN NPK CAO CẤP VIA4 – VITAMIN

Giá: Liên hệ

  • Kích Thích Rễ Tơ Ra Mạnh – Cây Xanh Bền
  • Phục Hồi Cây Sau Thu Hoạch – Cây Suy Yếu
  • Nuôi Trái Lớn Nhanh – Đẹp Đều Trái – To Nặng Ký
  • Tăng Sức Đề Kháng, Chống Vàng Lá, Héo Rũ, Ngủ Ngày.