Phân Bón Kích Rễ ViA HUMIC

Giá: Liên hệ

RA RỄ NHANH

– CÂY XANH BỀN

– PHỤC HỒI CÂY

– GIÚP CÂY SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN MẠNH

– KÍCH RỄ CÁM PHÁT TRIỂN

– HẤP THỤ DINH DƯỠNG TỐT HƠN