PHÂN BÓN HỮU CƠ VIA-ROOTS

Giá: Liên hệ

  • Ra Rễ Cực Mạnh – Rễ Tơ Nhiều
  • Trái Lớn Nhanh – Chống Bó Trái
  • Phục Hồi – Tăng Lực – Chống Sụp Cây.