PHÂN BÓN HỮU CƠ ĐẠM CÁ

Giá: Liên hệ

  • Ra Rễ Nhanh – Cây Xanh Tốt
  • Chống Sụp Cây – Nuôi Trái Lớn Nhanh
  • To Trái – Nặng Trái – Chống Bó Trái