NITRO VIA – RA ĐỌT NHANH – XANH DÀY LÁ

Giá: Liên hệ

Phân bón cao cấp NITRO VIA là hợp chất dinh dưỡng giúp phát triển thân đọt nhanh, xanh cây dày lá, Mập chồi, phục hồi mạnh cho nhiều loại cây trồng. Ngoài ra sản phẩm có công dụng kéo hoa làm bung hoa đồng loại và tăng tỷ lệ đậu .